Kantjes maaien en betrouwbaarheid

  • Beschrijving

Het maaien van de kantjes...
is natuurlijk iets wat iedereen graag wil.
Niet alle robotmaaiers zijn hierin even handig.

Het kantjes maaien is voor een maairobot een nauwkeurig maar daardoor ook een storingsgevoelige bezigheid.
De robotmaaier moet hiervoor zeer precies en kort langs de perimeterkabel rijden en maaien.
Schiet de maaier hierbij iets teveel naar links of rechts dan bestaat de kans dat ze vast komt te staan.

Hoe dichter bij de kantjes gereden (gemaaid) moet worden hoe groter de kans op vastzitten.

Een aantal zaken om rekening mee te houden:  

  • Maai niet te kort": Een laag afgestelde maaier raakt sneller met bodem en zal zich proberen los te trekken. Daarbij kan de maaier mogelijk over de perimeterkabel komen of met het neuswieltje vast komen te zitten (zeker bij 3-wielige maaiers)
  • Maairand en gazon op gelijke hoogte: Gras groeit zichzelf omhoog. Het lijkt daardoor dat bestrating of een maairand steeds verder zakt. Als het verschil te groot is kan de maairobot net achter deze rand blijven steken. Het periodiek ophogen van bestrating of maairand zal een enorme verbetering brengen.
  • Bij nieuwe tuinen, pas ingezaaide gazons en  'losse' grond kunnen de achterwielen doorslippen. Zodra de grasmat enige vorm begint te krijgen zal dit verbeteren. Tussentijds kan het flink aandrukken van de grond en deze vochtig houden een oplossing zijn.
  • Stapstenen en tegels in het gazon:  idem als hierboven beschreven, vooral maaiers met 1 voorwiel zijn gevoelig voor opstaande randen. U kunt deze het best zo vloeiend als mogelijk maken door voldoende zand aan te vullen. Tegels en stapstenen eventueel herplaatsen zodat deze vlak met het gazon liggen is een optie.
  • Oude grasvelden langs terrasssen:  Het opnieuw leggen van een terras is soms iets teveel werk. U kunt dan (in een koele periode) een strook gras afplaggen en iets aarde wegnemen. Vervolgens plaatst u de plaggen weer teug om een vloeiende overgang gazon-terras te verkrijgen.
  • Grasranden rondom eilandjes (bloemperken etc) kunnen niet volledig automatisch door een robotmaaier worden gemaaid. Wel kunt u (merkafhankelijk) de maaier in "randmodus" zetten en deze eenmaal langs de randjes plaatsen.
  • De meeste storingen zijn te voorkomen door de maaier meer ruimte te geven, of een maairand van voldoende breedte te gebruiken (dit is per merk/model verschillend).
  • Weinig problemen ondervinden wij bij ene vlakke overgang (zonder maairand) tussen gazon en borders. Als de aarde langs de grasrand stevig en hard genoeg is kunnen vrijwel alle robotmaaiers storingsvrij maaien.
  • Bovenstaande tips zijn een opsomming van een aantal oplossingen, er zijn er meerdere en geen tuin is hetzelfde