GPS en uw robotmaaier

  • Beschrijving

nieuwe mogelijkheden??

Een GPS op een robotmaaier? 
Is dit net zo betrouwbaar als mijn TomTom?

Een robotmaaier met GPS!
Wouw: 
Dus geen perimeterkabel meer nodig en de maaier zoekt haar eigen weg?

Helaas is dit (voorlopig)  nog een droom!

De huidige (gratis) GPS-diensten halen onder normale omstandigheden een nauwkeurigheid van 3-5 meter. Onder bomen en naast gebouwen neemt deze nauwkeurigheid snel af.  

Uw TomTom 'weet' dat u over bestaande wegen rijdt en kan zich hierop voortdurend corrigeren. Op plaatsen waar een parallelweg loopt 'denkt' de navigatie wel een dat u niet meer op de hoofdrijbaan rijdt. Voor uw navigatie is dit niet zo'n probleem. 

In de tuin is dit behoorlijk anders,  zelfs een afwijking van 20cm zou voor de meeste tuinen en gazons al een grote ramp zijn. Uw bloemperk zou regelmatig worden gemaaid, terwijl op andere plekken flinke grasranden ongemaaid blijven. 

Wat zou het nut van GPS kunnen zijn?

  • De robot kan globaal berekenen hoeveel tijd ze in een bepaald gedeelte van uw gazon werkzaam is geweest en kan hiermee haar maaiprogramma aanpassen (maai-optimalisatie)
  • U kunt, met een GSM- of Wifi-verbinding ongeveer zien waar u robot zich bevindt.
  • De GPS als 'Geofence', is een prima anti-diefstal middel. U kunt immers uw robot 'uitpeilen' en dan is een nauwkeurigheid van enkele meters prima werkbaar.
  • Enkele vooruitstrevende merken zijn bezig de GPS-functie te gebruiken voor een snellere en efficiëntere manier om het laadstation terug te vinden.
    Vooralsnog werkt deze mogelijkheid uitsluitend onder zeer specifieke condities.  Eilandjes in het gazon of (te) smalle stroken gazon hebben hierop een zeer negatieve uitwerking.