Garantie:

Voor alle gangbare merken Robotmaaiers geldt tegenwoordig een garantietermijn van 2 jaar.
Binnen deze periode heeft u garantie op een goede werking van de robotmaaier binnen redelijke normen.
Enkele merken hebben daarnaast een beperking op het aantal gebruiksuren, deze zijn behoorlijk royaal en worden onder normale omstandigheden niet eerder bereikt dan de termijn van 2 jaar.
Reparaties die binnen de garantietermijn worden uitgevoerd verlengen de oorspronkelijk garantietermijn niet.
Op onderdelen die onder garantie worden vervangen is de garantietermijn nimmer langer dan de oorspronkelijke garantie.

Wat valt onder de garantie?

 • breuk van onderdelen van de robot
 • breuk van onderdelen van het laadstation
 • werking van de electronica van de robot
 • werking van de motoren (aandrijvings- en maaimotoren)
  breuk en/of fabricagefouten (slijtage van motoren valt niet onder de garantie).
 • werking van de signaalgever
 • werking van de transformator
 • accu / batterijen (max. 6 maand na ingebruikname)

Wat valt niet onder de garantie

 • schade door oneigenlijk gebruik
 • water- en vochtschade
 • schade door bliksem en inductie
 • schade aan de perimeterdraad (draadbreuk)
 • slijtageonderdelen (maaimes, wielen, accu, powergrips, motoren)
 • accu’s / batterijen
 • werking van de App / telefoonbediening

Hoe werkt de garantie?

Probeer eerst zelf de oorzaak van de storing te achterhalen. De meeste ‘storingen’ zijn het gevolg van een (tijdelijke) stroomonderbreking. Controleer bijvoorbeeld de spanning voordat u uw dealer inschakelt om onnodige kosten te voorkomen.
Daarom hebben wij hieronder een checklijst geplaatst.

 • Is spanning op het stopcontact? (evt. controleren met een spanningsmeter of een lampje)
 • Wordt de accu opgeladen als de robot in het station staat?
 • Rijdt de robot op de juiste wijze in het basisstation?
 • Kunnen alle wielen vrij draaien, zijn deze niet geblokkeerd?
 • Kan het mes vrij bewegen
 • Is de perimeterkabel nog intact en on-onderbroeken? (controle-lampje)
 • Zijn er tuinwerkzaamheden uitgevoerd?

Komt u er zelf niet uit?

Breng uw robot naar uw dealer met een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de klachten.
Wij streven ernaar uw robot binnen 2 werkdagen te repareren.
U kunt uw robot na gereedmelding komen afhalen.

De robot lijkt oké, maar maait niet

In de gevallen dat er aan de robot geen mankementen worden gevonden is de kans erg groot dat de storing in de installatie (perimeterdraad) zit. Dit is een gevoelig deel van de installatie.
De perimeterdraad ligt vaak dicht onder het oppervlakte en een schoffel, schop of kantensteker kan snel schade aanbrengen.

Een doorgestoken perimeterdraad is relatief eenvoudig op te sporen met speciale apparatuur. Hiervoor heeft u waarschijnlijk een monteur nodig. Gebruik alleen goede en voor robotmaaiers geschikte verbinders. Deze zijn waterdicht en zorgen voor een langdurige en betrouwbare verbinding. Maakt u een noodverbinding, laat dan z.s.m. deze vervangen door uw dealer. Markeer de plek van een verbinding, deze zijn snel onvindbaar en regelmatig de oorzaak van een (nieuwe) storting.

Is de kabel enkel beschadigd maar nog wel intact dan kunnen er vreemde en ondefinieerbare storingen optreden door corrosie (slechter en onbetrouwbaar signaal).

U kunt uw dealer ook vragen een monteur te sturen.

Wij plannen onze monteurs naar beschikbaarheid en op volgorde van binnenkomst.
Zeker bij aanvang van het maaiseizoen zijn meer dan gemiddeld storingen en kan er wachttijd ontstaan.
Een monteur aan huis heeft het voordeel dat ook de tuin- installatie kan worden gecontroleerd indien de storing niet aan de robotmaaier zelf ligt.
De rij- en werktijden voor een bezoek aan huis vallen niet onder de fabrieksgarantie en kunnen worden doorberekend.

Ruilmaaier

Een ruilmaaier of leenmaaier behoort niet tot de garantie maar kan, als reparatie langer gaat duren, tegen meerprijs worden geregeld.
Deze moet worden ingesteld op het juiste signaal , de parameters van de (sub)zones moeten worden ingesteld. de werktijden moeten aangepast, de maaihoogte ingeregeld. Een leenmaaier kunt u doorgaans niet via uw telefoon bedienen. Daarom adviseren wij deze optie pas te overwegen als er geen andere oplossing is.

Gebruikte onderdelen / spare-parts

Op door ons geïnstalleerde originele onderdelen zit 1 jaar fabrieksgarantie.
Uiteraard zijn slijtage, opzet en oneigenlijk gebruik van garantie uitgesloten.
Op nieuwe accu’s zit 6 maand garantie.
Op gebruikte accu’s 3 maand garantie.

Reparaties die binnen de garantietermijn worden uitgevoerd verlengen de oorspronkelijk garantietermijn niet. Op onderdelen die onder garantie worden vervangen is de garantietermijn nimmer langer dan de oorspronkelijke garantie.

Op “used parts” geven wij 3 maand garantie na aankoop.

Elektronische componenten worden door ons getest op juiste werking. Hierop geven wij geen garantie.

Een gebruikte robotmaaier heeft een garantie van 3 maand na aankoopdatum.
Verkleuring van kunststof onderdelen, afleesbaarheid van display, lager- en motorgeluid en/of de werking van ‘apps’ vallen niet onder de garantie.