Kantmaaien

Kantjes maaien en betrouwbaarheid

Het maaien van de kantjes…
Niet alle robotmaaiers zijn hierin even handig.

Kantjes maaien en betrouwbaarheid

Het kantjes maaien is voor een maairobot een nauwkeurige maar daardoor ook een storingsgevoelige bezigheid.
De robotmaaier moet hiervoor zeer precies en kort langs de perimeterkabel rijden en maaien.
Schiet de maaier hierbij iets teveel naar links of rechts dan bestaat de kans dat ze vast komt te staan.

Hoe dichter bij de kantjes gereden (gemaaid) moet worden hoe groter de kans op vastzitten.

Een aantal zaken om rekening mee te houden:  

 • Maai niet te kort”: Een laag afgestelde maaier raakt sneller met bodem en zal zich proberen los te trekken.
  Daarbij kan de maaier mogelijk over de perimeterkabel komen of met het neuswieltje vast komen te zitten (zeker bij 3-wielige maaiers)
 • Maairand en gazon op gelijke hoogte:
  Gras groeit zichzelf omhoog. 
  Het lijkt daardoor dat bestrating of een maairand steeds verder zakt.
  Als het verschil te groot is kan de maairobot net achter deze rand blijven steken.
  Het periodiek ophogen van bestrating of maairand zal een enorme verbetering brengen.
 • Bij nieuwe tuinen, pas ingezaaide gazons en  ‘losse’ grond kunnen de achterwielen doorslippen. 
  Zodra de grasmat enige vorm begint te krijgen zal dit verbeteren.
  Tussentijds kan het flink aandrukken van de grond en deze vochtig houden een oplossing zijn.
 • Stapstenen en tegels in het gazon: 
  idem als hierboven beschreven, vooral maaiers met 1 voorwiel zijn gevoelig voor opstaande randen.
  U kunt deze het best zo vloeiend mogelijk maken door voldoende zand aan te vullen.
  Tegels en stapstenen eventueel herplaatsen zodat deze vlak met het gazon liggen is een optie.
 • Oude grasvelden langs terrassen: 
  Het opnieuw leggen van een terras is soms iets teveel werk.
  U kunt eventueel (in een koele periode) een strook gras afplaggen en iets aarde wegnemen.
  Vervolgens plaatst u de plaggen weer teug om een vloeiende overgang gazon-terras te verkrijgen.
 • Grasranden rondom eilandjes (bloemperken etc) kunnen niet volledig automatisch door een robotmaaier worden gemaaid.
  Wel kunt u (merkafhankelijk) de maaier in “randmodus” zetten en deze handmatig langs de randjes plaatsen.
 • De meeste storingen zijn te voorkomen door de maaier meer ruimte te geven, of een maairand van voldoende breedte te gebruiken (dit is per merk/model verschillend)
 • Weinig problemen ondervinden wij bij een vlakke overgang (zonder maairand) tussen gazon en borders.
  Als de aarde langs de grasrand stevig en hard genoeg is kunnen vrijwel alle robotmaaiers storingsvrij maaien.
 • Lang en ruiger gras langs de maaizone, zoals in buitengebieden, langs weilanden of singelbeplanting kan de robot ernstig doen verstrikken. 
  Zorg hier voor een geleidelijke overgang door met een kantmaaier of bosmaaier regelmatig de (te) lange gewassen te verwijderen. 

Bovenstaande tips zijn slechts een aanwijzing.
Geen tuin is hetzelfde en elke situatie is anders.