Meer over: De perimeterkabel

Perimeterkabel en zo

Een goede kabel is van groot belang!

Voor alle robotmerken geldt dat de betrouwbaarheid van een installatie in zeer grote mate afhankelijk is van voldoende signaal.
Een goede perimeterkabel is weersbestendig en blijvend soepel (gewoon installatiedraad is vaak niet UV-bestendig). Zorg voor waterdichte verbindingen, water en stroom zijn immers geen vrienden. Bij grote installaties is het gebruik van speciaal (dikker) perimeterdraad aan te raden. Een lange perimeterdraad verliest door weerstand veel signaal. Een te zwak signaal is vaak de oorzaak van vreemde en onvoorspelbare storingen.

Kabelbreuk of beschadiging

Bij meer dan 90% van alle robotproblemen is het signaal (perimeterkabel) de boosdoener!
Beschadigingen aan de isolatielaag zijn van invloed op de weerstand van de kabel, corrosie tast de kabel aan en verhindert een betrouwbaar signaal.

De perimeterkabel kan signaal ‘lekken’ waardoor de signaalsterkte afneemt. Dit zijn doorgaans moeilijk op te sporen storingen;  Het kan voorkomen dat de maaier de ene dag geen enkel probleem vertoond om vervolgens een dag later niet te willen werken. 

Een kabelbreuk is meteen een duidelijk verhaal; de maaier stopt direct. De plaats en oorzaak van de breuk is vaak direct duidelijk. Deze ‘storing’ is eenvoudig te verhelpen. Gebruik wel deugdelijke en waterdichte verbinders, anders kan na enige tijd, door corrosie, een zeer onbetrouwbare installatie het gevolg zijn!

Lengte van de perimeterkabel

Erg lange perimeterkabels lopen meer risico op een zwak signaal, eenvoudig omdat de weerstand evenredig toeneemt met de lengte van de kabel. 
In het algemeen is er tot 400 m1 lengte geen probleem met de sterkte van het signaal. Dit is in de meeste gevallen ook ruim voldoende. Een vierkant veld van 2500m2 meter heeft immers een omtrek van 200 meter (50 x 50m)

Waar de meeste merken tot 400-500 m1 blijven steken gaan Husqvarna en Ambrogio met de grotere modellen zelfs tot 800 m1. Een gazon is immers zelden een vierkant veld. Met enige bochten en curves loopt de omtrek al snel op.

Het creëren van ‘eilandjes’, gebieden waar de maaier niet mag komen, verbruikt veel kabel. Een vlaggenmast bijvoorbeeld midden in het gazon vraagt een cirkel van 1 m diameter, de omtrek is dan al 3 meter en staat deze vlaggenmast 8 meter uit de grasrand dan komt daar 2x8m1 kabel bij.  Zo verbruikt een bloemperk in l-vorm niet zelden meer dan 30 m1 kabel. 

Kleine passages

Maar ook in kleine tuinen schuilt er gevaar: Smalle stroken gazon (minder dan 200 cm breed) vormen niet zelden een uitdaging.
Door het willekeurig maaipatroon dat alle robotmaaiers gebruiken, nemen deze stroken onevenredig veel maaitijd in beslag. Als de kabels te kort op elkaar liggen is er te veel (verschillend) signaal en kan de robot niet werken. De meeste robotmaaiers verlangen een minimale afstand tussen de perimeterkabels van 130 cm. waar het gaat om langere stroken. Bij een korte doorgang (sluis) tussen bijvoorbeeld 2 gazons adviseren wij een draadafstand van minimaal 70cm.

Enkele merken hebben een speciale functie voor smalle doorgangen waarbij de maaier zelfs over zeer smalle stroken kan rijden. 
Deze worden doorgaans niet als maaigebied aangemerkt. 

Type signaal en de sterkte  

Wetgeving omtrent signaalsterkte en frequentie
Vrijwel ieder merk robotmaaier gebruikt een eigen variant van een ‘radio-signaal’ Door Europese wetgeving zijn er maar een beperkt aantal kanalen vrij en deze te gebruiken kanalen worden ook door andere aparaten gebruikt. Deze deuropeners, automatische zonneschermen, weerstations maar ook wifi- en televisieversterkers, en tuinberegening kunnen invloed hebben op de werking van de robotmaaier. De fabrikanten geven daarom vaak de mogelijkheid om andere ‘kanalen’ (zenders)te kiezen. Ook kan bijvoorbeeld een robotmaaier van het merk Robomow het signaal van een Husqvarna verstoren en omgekeerd.  Zeker in wijken waar gazons van buren kort bij elkaar komen is het niet ondenkbaar dat maaiers van verschillende merken elkaar storen. Ook maaiers van hetzelfde merk kunnen niet zonder aanpassing kort bij elkaar storingsvrij werken.

Signaalversterkers werden in het verleden gebruikt op de analoge robotmaaiers om ook grote gazons van een betrouwbaar signaal te voorzien. De meeste robotmaaiers hebben tegenwoordig een digitaal signaal dat voldoet aan de gestelde normen. Voor de nieuwe digitale signalen die alle onder de nieuwe wetgeving vallen is er geen mogelijkheid het gignaal te versterken. 

De maximale afstand waarover een robot het signaal van de perimeterdraad kan ‘voelen’ is beperkt tot 20-25 meter. Daarbuiten zal de robotmaaier minder snel en minder efficiënt maaien of zelfs stoppen.

Het in 2017 geïntroduceerde C3-signaal van Ambrogio heeft deze beperking niet of minder. De nieuwe generatie C3-sensoren zijn zo gevoelig dat ze flinke afstanden kunnen overbruggen terwijl het signaal voldoet aan de nieuwste normen.

Tijdelijk niet maaien op bepaalde plaatsen

Voor tijdelijke obstakels op het gras is sinds voorjaar 2017 de ‘smart-partition-functie’. De nieuwe L250 Elite van Ambrogio is zo te programmeren dat een een bepaald gebied,  zonder perimeter-afbakening niet wordt gemaaid. Dit alles via de GPS-ondersteuning (satelliet). Wij hopen dat deze functie ook snel op andere robotmaaiers beschikbaar zal komen. Een GPS-systeem heeft echter geen grote nauwkeurigheid en is daarom niet geschikt voor bloemperken e.d.

Voor een precieze en nauwkeurige randbeperking blijven ‘eilanden’ de oplossing.  

Eilanden i.c.m. grote gazons en in parken

Op grote gazons waar de lengte van de perimeterkabel al tegen het maximum loopt is het maken van eilanden een probleem. Deze vragen immers behoorlijk veel extra kabellengte. Waardoor er onvoldoende signaal over blijft.

Wij zijn momenteel bezig met een studie naar de mogelijkheid de kabels voor de omtrek en de kabels voor de eilanden te scheiden. 
Voordelen:
* Zuivere lengte voor de uiteindelijke omtrek-perimeterkabel, daarom een sterk signaal, dit geeft een hoge betrouwbaarheid.
* Eiland-perimeterkabel kan ook tot 600-800m1 oplopen, hiermee zijn er vrijwel geen beperkingen.
* Eventueel apart te schakelen zones voor tijdelijke obstakels zoals een zwembadje, feesttent of bloembollenperk (via bovengronds plug-in systeem)
* Uit te breiden met, ondergrondse, permanente- eilanden (vlaggenmast, vijver,  bomen en perken) zodat de lengte van de perimeterkabel voor eilanden geen invloed heeft op de bedrijfszekerheid van de omtrekperimeter.

 Nadelen:
* Mogelijk extra signaalgevers noodzakelijk.
* Extra (zware) voeding nodig
* Extra lussignaal (dus ook extra kans op beschadigingen en kabelbreuk)
* Automatische detectie van kabelbreuk werk mogelijk niet meer (basisstation)
* (Nog) geen toestemming van fabrikanten voor deze aanpassing.