Meer over: Robot software

robotsoftware

Net als bij uw smartphone verschijnen voor robotmaaiers steeds vaker nieuwe updates

Onze ervaring hiermee is zeer slecht

Voer absoluut geen update uit als uw robot goed werkt! 

Maar al te vaak werkt de robot niet meer zoals is ingesteld.
Zeker bij de iets uitgebreide installaties zien wij dat fabrikanten instellingen onherstelbaar aanpassen of zelfs uitschakelen. 

Na een update is er kans dat:

  • dat de robot niet meer een bepaalde graszone kan bereiken
  • uw koppeling met de connect-module niet meer werkt
  • de kanten niet meer correct worden gemaaid
  • de robot niet in de bedoelde graszone blijft
  • de robot het basisstation niet meer kan terugvinden
  • er plekken/stroken gras ongemaaid blijven
  • de robot buiten de grasrand komt (zich vast rijdt)

zonder flinke aanpassingen aan de perimeterkabel (tot een eventuele volgende update) is hier niets aan te doen.

Storingen ten gevolge van software-updates zijn vaak moeilijk te herstellen en vallen buiten elke vorm van garantie.

Neem a.u.b. contact met ons op als u denkt dat een eventuele update voor uw robotmaaier zinvol zou kunnen zijn. 
Maar ons advies is: 
GEEN UPDATE tijdens het lopende maaiseizoen.   
Terugzetten van een oudere software-versie is meestal niet mogelijk!